บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

คดีหาดชลาทัศน์ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ในปัจจุบันประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในหลายกรณีได้มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และในขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งในประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมสัมมนาตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีความเห็นว่า หลักคิดและระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นั้น เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องเป็นผู้ให้หลักประกันให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการปกป้องรักษา คุ้มครองดูแล และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐจึงมีหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือใหม่ที่น่าสนใจใน “ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม”

ในเว็บไซต์ศาลปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มเติมหนังสือและบทความที่น่าสนใจในคอลัมน์ต่างๆ อยู่เสมอ สำหรับปี 2558 นี้ก็เช่นกัน ทีมบรรณาธิการได้เตรียมข้อมูล ด้านวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างองค์ความรู้มากมายหลายเล่ม ซึ่งเล่มแรกได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ไปแล้วในสัปดาห์ก่อน ส่วนเล่มอื่นๆ จะทยอยลงต่อไปค่ะ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึง อยู่เสมอในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบและสร้าง ความเดือดร้อนเสียหายให้มนุษย์เราเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น แต่เมื่อมองไปถึงสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะพบว่า เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่จะได้รับอากาศที่สะอาด

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีข่าวการสุ่มตรวจและจับปรับผู้ที่สูบบุหรี่ในสถานบริการและสถานบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น ผับ บาร์ หรือคาราโอเกะ ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เกาะกระแสสิ่งแวดล้อม....ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส

เกาะกระแสสิ่งแวดล้อมรอบสัปดาห์นี้ อยู่กับเรื่องราวของ 3 สถานะของสสาร ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส เริ่มกันที่เรื่องราวของ “ของแข็ง” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมด้วย พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และตัวแทนประชาชนที่ได้รับมอบอำนาจจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.มาบข่า ต.นิคมพัฒนา ต.ห้วยโป้ง และ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง รวม 71 คน ยื่นฟ้อง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รมว.อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ที่ออกให้ บริษัท ไทยเจนเนอรัลไนซ์โคล แอนด์ โค้ก จำกัด


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เขื่อนไซยะบุรี ปรากฏการณ์ใหม่ไร้พรมแดนในคดีปกครองสิ่งแวดล้อม

แม้กระแสฟุตบอลโลกจะร้อนแรงแซงทุกโค้ง กลบเรื่องราวอื่นให้เป็นข่าวยิบย่อย แต่บันไดศาลปกครองเราก็ไม่เคยแห้ง คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังทยอยเคลื่อนมายังศาลเราอย่างไม่ขาดสาย เรียกได้ว่าไม่มีตกกระแส ซ้ำวางหลักวางแนวสร้าง มิติใหม่ๆ ให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆ เมื่อไม่ช้าไม่นาน เราเพิ่งจะได้เห็นชาวประมงจากประจวบคีรีขันธ์มาฟ้องคดีกรณีรัฐปิดอ่าวจน ไม่สามารถทำกินได้อย่างปกติ และล่าสุดเครือข่ายชาวบ้านจาก ๘ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ยกพลกันมาเยือนศาลปกครอง เพื่อมาฟังคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดว่าจะรับฟ้องคดีที่พวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนไซยะบุรีหรือไม่


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สายน้ำคือชีวิต

“น้ำ” เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ วิถีชีวิตของเราเกี่ยวพันอยู่กับน้ำมาโดยตลอด เราได้รับประโยชน์มากมายจากการใช้น้ำ ทั้งในด้านการอุปโภคและบริโภค แต่ในอีกด้านหนึ่ง เราก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากน้ำหรือเกิดปัญหาจากการใช้น้ำได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาอุทกภัย ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ หรือปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มลภาวะหมอกควันข้ามพรมแดน

ปัญหามลภาวะในประเทศหนึ่ง อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอีกประเทศหนึ่ง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เหลียวหลัง...แลหน้า สิ่งแวดล้อมรอบสัปดาห์

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม เป็นสัปดาห์ที่มีข่าวคราวคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายคดีให้ได้ติดตามกัน เริ่มจากคดีฟ้องขอให้เพิกถอนการทำเหมืองแร่ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เดินทางมายื่นคำฟ้องที่ศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการเหมืองแร่ของบริษัทต่างๆ ที่ได้สัมปทาน และขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตหรือประทานบัตรของบริษัทต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบุฮม รวมทั้งสั่งให้ระงับการดำเนินกิจกรรมใดๆ สำหรับโครงการเหมืองแร่ทั้งหมด ในพื้นที่นั้น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
แสดงข้อมูล
รายการต่อหน้า