[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 11 คดีสอบเข้าโรงเรียนตำรวจภูธร
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 11 คดีสอบเข้าโรงเรียนตำรวจภูธร

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 11 คดีสอบเข้าโรงเรียนตำรวจภูธร"

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 11 คดีสอบเข้าโรงเรียนตำรวจภูธร หมายเลขคดีแดงที่ อ. 50/2546
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื้อเรื่อง บุตรผู้ฟ้องคดีสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนพลตำรวจ และสอบผ่านทุกขั้นตอนตามที่กำหนด แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบด้านประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เห็นว่า
ผู้ฟ้องคดีและภริยาซึ่งเป็นบิดาและมารดามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ศาลพิจารณาเห็นว่าตามกฎหมายเจาะจงเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ได้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การที่บิดามารดาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่อาจถือได้ว่าบุตรเป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี การตัดสิทธิบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนพลตำรวจด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่าน
การสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของบุตรผู้ฟ้องคดี และให้เข้าเรียนในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษา

ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:26 น. | กลับขึ้นด้านบน |