ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้ทดลองจัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
[ศาลปกครอง] คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้ทดลองจัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้ทดลองจัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 – 17.00 น. คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้ซักซ้อมความเข้าใจและทดลองประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีมติมอบหมาย อันเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเป้าหมายในการลดปริมาณกระดาษ อันจะนำไปสู่การประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless) ในที่สุด และยังอำนวยความสะดวกในการดำเนินการประชุมอย่างทันสมัย เช่น การรองรับข้อมูลการประชุมที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร Word Document , PowerPoint , Adobe Acrobat ได้อย่างสะดวกคล่องตัว อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิจารณาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุมและในขณะประชุม ผ่านทาง Notebook , Tablet หรือ Smartphone ของตนเองได้ทุกสถานที่และทุกเวลา รวมทั้งยังสามารถสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการประชุมในอดีตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการทดลองจัดการประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะเป็นเจ้าภาพดำเนินการให้คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อจะนำวิธีการนี้ไปใช้ในการประชุมของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการด้านประสานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ต่อไป โดยเร็ว


บรรยากาศการประชุม 

        

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :
 
   
ป้ายกำกับ:สำหรับสมาชิกเท่านั้น (เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 20 เม.ย. 2558, 13:55 น. | กลับขึ้นด้านบน |