ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีการฟ้องคดี
บัญชีการฟ้องคดี


ศาลปกครอง :   
แผนกคดี :   
ประเภทการฟ้อง :    ฟ้องตรง อุทธรณ์คำพิพากษา คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ทั้งหมด
วันที่รับคำฟ้อง :    ถึง
หมายเลขคดีดำ :    / เช่น 999/2565
ชื่อผู้ฟ้องคดี :   
ชื่อผู้ถูกฟ้องคดี :   
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท :   
คำค้นอื่นๆ :   
เรียงหมายเลขคดีดำ :   
 

ดูบัญชีการฟ้องคดีล่าสุด 20 คดี