ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี

/
มีทั้งหมด 7 หน้า ผลการค้นหาพบจำนวน 61 ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสระบุรี จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 12160 เลขที่ดิน 1 หน้าสำรวจ 3529 ตำบลหนองแค (หนองตาเดี้ยง) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีชื่อ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสระบุรี จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 1 งาน 98 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  2,121,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมทางหลวงชนบท
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายกอบกิจ นนทจิตต์
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ห้องชุดเลขที่ 266/65 ชั้นที่ 5 อาคารเลขที่ 1 ชื่ออาคารชุด ที เอ็น บี คอนโดมิเนียม ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 10/2540 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 30801 ตำบลวังทองหลาง อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดประมาณ 21.69 ตารางเมตร สูง 2.80 เมตร มีชื่อ นายกอบกิจ นนทจิตต์ ผู้ถูกฟ้องคดี และนางสุทิน นนทจิตต์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
 • ราคาประเมินทรัพย์
  299,322 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายเฉลิมวุฒิ เนียมสุวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 26580 เลขที่ดิน 80 หน้าสำรวจ 5165 เล่มที่ 266 หน้า 80 ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีชื่อ นางสาวลัดดาวัลย์ หรือ รมย์ชลี เนียมสุวรรณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 3 งาน 91 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  391,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุมและแถลงข่าวชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เลขที่ 111 หมู่ที่ 8 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14,21,28 มี.ค. 66 และวันที่ 4 เม.ย. 66
ประกาศเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย ผู้จัดการมรดกของนางนัฐษร เพชรพลอย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1/193 เล่ม 36 หน้า 180 หมู่ที่ 6 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อนายพันธุ์เพชร เพชรพลอย (ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง เนื้อที่ดิน 10 ไร่
 • ราคาประเมินทรัพย์
  1,400,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เลขที่ 345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  เทศบาลเมืองพิจิตร
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางมูลนากเหล็กเพชร กับพวกรวม 4 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 3088 เลขที่ดิน 403 หน้าสำรวจ 176 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีชื่อ นายสุภรณ์ พรธาดาวิทย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นายกิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์) เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 5/10 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  43,794 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุมและแถลงข่าวชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เลขที่ 111 หมู่ที่ 8 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เวลา 10.00 นาฬิก วันที่ 14,21,28 มี.ค. 66 และวันที่ 4 เม.ย. 66
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายสมชาย ชัยรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นางสาวรวีวรรณ ยุวรรณศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 56269 เลขที่ดิน 147 หน้าสำรวจ 2131 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 103 มีชื่อ นายสิริชัย ยุวรรณศิริ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 34 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  962,800 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14 ,21, 28 มี.ค.66 และวันที่ 4 เม.ย.66
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การคลังสินค้า โดย นายดำริห์ เศรษฐสวัสดิ์ พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุษดีพาณิชย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 39719 เลขที่ดิน 600 หน้าสำรวจ 5141 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีชื่อ นายชาญ ราษฎร์ดุษดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 21 ไร่ 57 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  11,102,100 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14 ,21, 28 มี.ค.66 และวันที่ 4 เม.ย.66
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายณัฎฐ์ อัครพันธุ์ชัย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 175643 เลขที่ดิน 4493 หน้าสำรวจ 19808 ตำบลหัวหมาก (หัวหมากใต้) อำเภอบางกะปิ กทม. มีชื่อ นายณัฏฐ์ อัครพันธุ์ชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ 9 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  540,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. วันที่ 14,21,28 มี.ค 66, 4 เม.ย 66 เวลา 10.00 น.
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  การเคหะแห่งชาติ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรวาริน ดีเวลลอปเม้นท์ กับพวกรวม 3 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ห้องชุดเลขที่ 403/434 ชั้นที่ 32 อาคารเลขที่ 403 ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 10/2555 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีชื่อ นายศิริพงษ์ ปัจจันตวิวัฒน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ห้องชุดประมาณ 58.81 ตารางเมตร
 • ราคาประเมินทรัพย์
  6,422,052 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14,21,28 มี.ค. 66 และวันที่ 4 เม.ย. 66
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กระทรวงกลาโหม
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  เรือโท กิตติ สิงห์บุตร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 17901 เลขที่ดิน 16 หน้าสำรวจ 129 ตำบล ทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีชื่อ นายทิน สิงห์บุตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และนางอุ่นเรือน สิงห์บุตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 6 ไร่ 74 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  395,840 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14,21,28 มี.ค.66 และวันที่ 4 เม.ย.66
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ