ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี

/
มีทั้งหมด 13 หน้า ผลการค้นหาพบจำนวน 121 ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 11346 หน้าสำรวจ 463 ตำบลวังผาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 95.7 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  497,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 32515 หน้าสำรวจ 2831 ตำบลวังผาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  196,800 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 32687 หน้าสำรวจ 2908 ตำบลวังผาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 1 ไร่ 98 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  249,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 1541 หน้าสำรวจ 3518 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  210,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 2931 หน้าสำรวจ 4294 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 1.9 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  760,760 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 32221 หน้าสำรวจ 4939 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ตาม โฉนดที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  581,740 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 198 หมู่ที่ 14 (11) เล่ม 16 หน้าที่ 140 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ตาม น.ส. 3. 9 ไร่ 57 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  548,550 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 3596 หน้าสำรวจ 5410 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 18 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  1,461,800 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 11283 หน้าสำรวจ 2088 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  338,580 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรเวียงหนองล่อง จำกัด กับพวกรวม 10 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 13607 หน้าสำรวจ 1468 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่ปรากฏเลขที่ เนื้อที่ตาม น.ส. 3 ก. 20.3 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  326,925 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2566
ดูไฟล์ประกาศ