ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด
ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด

พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานสถานธนานุบาล

จากเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 62 คน
เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.00 น.

       

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 30 พ.ค. 2562, 13:01 น. | กลับขึ้นด้านบน |