ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด
ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 105 คน เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

       


 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 23 ก.ย. 2562, 12:46 น. | กลับขึ้นด้านบน |