ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วิธีพิจารณาคดีปกครอง

ส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์เอกชน...ที่ไม่ได้เป็น "ตัวแทนของไปรษณีย์ไทย" ได้หรือไม่ ? (อ่าน 61) [13 ม.ค. 2564]
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่...ในคดีโฮปเวลล์ (อ่าน 53) [29 ก.ย. 2563]
คำขอให้พิพากษาคดีใหม่ (คดีโฮปเวลล์) ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรับไว้พิจารณา (อ่าน 81) [29 ก.ย. 2563]
การนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (อ่าน 10) [20 ส.ค. 2563]
ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ .... ข้อห้ามในคดีปกครอง (อ่าน 302) [20 ส.ค. 2563]
ยื่นคำขอขยายเวลาอุทธรณ์คำสั่ง ... ต้องทำภายในกำหนดใด ! (อ่าน 94) [11 ส.ค. 2563]
คำอุทธรณ์ที่ไม่ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่ง...แก้ไขได้หรือไม่ !? (อ่าน 244) [7 ส.ค. 2563]
สิทธิของผู้พิการ...เมื่อมีการฟ้องห้ามก่อสร้างสะพานลอย (อ่าน 220) [8 เม.ย. 2563]
ครบกำหนดอุทธรณ์ในวันแรงงานจะยื่นอุทธรณ์ในวันถัดไปได้หรือไม่ ? (อ่าน 477) [9 มี.ค. 2563]
ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาไม่ทัน... ไม่อาจขอให้ศาลขยายเวลาได้ ! (อ่าน 80) [13 พ.ย. 2562]