ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ ! (อ่าน 118) [17 มิ.ย. 2562]
หนังสือลาออกไม่ชอบ ... เพราะลงชื่อลูกจ้างไว้ก่อน แต่หน่วยงานเป็นผู้กรอกรายละเอียด ! (อ่าน 98) [14 พ.ค. 2562]
คะแนน "สอบสัมภาษณ์" เข้ารับราชการ ... ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (อ่าน 38) [5 เม.ย. 2562]
ไม่ต่อสัญญาจ้าง : เพราะอยากกระจายรายได้ให้คนอื่นบ้าง...จะได้ไหม !? (อ่าน 455) [18 มี.ค. 2562]
ให้ "หญิง" ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ... วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (อ่าน 56) [8 ก.พ. 2562]
ถูกเลิกจ้างด้วยวาจา ทำให้ไม่มาปฏิบัติงาน มีสิทธิได้รับค่าจ้างเพียงใด? (อ่าน 396) [8 ก.พ. 2562]
การกระทำผิดนอกเวลาราชการและเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ ... ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ (อ่าน 370) [8 ก.พ. 2562]
มีมลทินมัวหมอง ... ไม่ต้องปรากฏหลักฐานความผิดชัดแจ้ง ... ครับ !!! (อ่าน 86) [26 ธ.ค. 2561]
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ (อ่าน 39) [18 ธ.ค. 2561]
พฤติการณ์ "ส่อไปในทางชู้สาว"... ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 876) [7 ธ.ค. 2561]