ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : กฏ

ประกาศกำหนดนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ! ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ? (อ่าน 61) [19 เม.ย. 2562]
วันเริ่มสัญญาประกันภัยรถยนต์กับความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ !!! (อ่าน 285) [19 เม.ย. 2562]
การเวนคืนที่ดิน...ประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายของเอกชน !!! (อ่าน 48) [2 ต.ค. 2561]
หนังสือเวียน ที่ (ไม่) อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 262) [25 เม.ย. 2560]
การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ : ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง (อ่าน 405) [14 ธ.ค. 2559]
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องเพิกถอน “กฎ” (อ่าน 643) [16 ต.ค. 2557]
เมื่อบอลโลก... กลายเป็นกีฬาสาธารณะของโลก !! (อ่าน 300) [2 ก.ค. 2557]
" "กฎ" ...ไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคล" (อ่าน 553) [23 ส.ค. 2556]
กฎ : “ไม่ชอบ” เพราะสื่อความหมาย “ไม่ชัด” /ครองธรรม (อ่าน 102) [18 ก.ค. 2556]
ขอติดตั้งประปา “เก่า-ใหม่” : ค่าใช้จ่ายที่ควร “แตกต่าง” /ครองธรรม (อ่าน 205) [10 มิ.ย. 2556]