ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

อุบัติเหตุบนทางเท้า .. หน่วยงานต้องรับผิดทุกกรณีหรือไม่ ? (อ่าน 114) [2 เม.ย. 2564]
วันที่รู้ถึงเหตุฟ้องคดี ... กรณีเทศบาลสร้างรั้วปิดทางเข้า – ออก สู่ถนนสาธารณะ (อ่าน 28) [23 มี.ค. 2564]
ฟ้องผู้ว่าฯ ให้แก้ไขปัญหาสุนัขเห่าหอนเสียงดัง...ได้หรือ ? (อ่าน 14) [11 มี.ค. 2564]
คำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องแจ้งไปยังที่ทำงานหรือไม่ ? (อ่าน 37) [11 มี.ค. 2564]
ท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ : ต้องมีหนังสือร้องขอ...ก่อนฟ้องคดีหรือไม่ ? (อ่าน 172) [11 มี.ค. 2564]
กำนันเล่นพนัน : แม้ไม่ได้เป็นเจ้ามือก็อาจพ้นจากตำแหน่งได้ (อ่าน 378) [29 ม.ค. 2564]
สั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองนายก อบต. ต้องให้โอกาสโต้แย้งก่อนหรือไม่ ? (อ่าน 28) [13 ม.ค. 2564]
เทศบาลไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้าง...โดยอ้างเหตุลดค่าใช้จ่าย (อ่าน 98) [4 ธ.ค. 2563]
ขอเบิกค่าเช่าที่พัก...กรณีไปช่วยราชการในพื้นที่ที่ “เช่าซื้อบ้าน” (อ่าน 45) [27 พ.ย. 2563]
ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรด้วยวาจา มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 424) [2 พ.ย. 2563]