ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ปล่อยให้ทำทางสัญจรผ่านร่องสวนยาง : ต่อมาจะปลูกต้นปาล์มปิดกั้นทางได้ไหม !? (อ่าน 26) [12 ก.ค. 2562]
ต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ... เพราะเหตุภรรยารับซ่อมรถจักรยานต์ของเทศบาล ! (อ่าน 155) [9 ก.ค. 2562]
เวลาทำงานเหลือน้อยและงบประมาณมีจำกัด : ไม่อนุมัติให้ไปศึกษาดูงานได้ไหม ? (อ่าน 111) [9 ก.ค. 2562]
ฟ้องขอให้ยกเลิกการสร้างเมรุเผาศพ....ใกล้บ้าน !! (อ่าน 144) [3 ก.ค. 2562]
ไม่ให้โอกาสโต้แย้งและเหตุผลในคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี คำสั่งชอบหรือไม่ ? (อ่าน 85) [7 มิ.ย. 2562]
หนังสือลาออกไม่ชอบ ... เพราะลงชื่อลูกจ้างไว้ก่อน แต่หน่วยงานเป็นผู้กรอกรายละเอียด ! (อ่าน 39) [14 พ.ค. 2562]
มีพฤติกรรมฉันชู้สาว...แม้ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจน ผิดวินัยร้ายแรงครับ ! (อ่าน 123) [7 พ.ค. 2562]
“ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน” ต้องคดีอาญาขณะดำรงตำแหน่งต้องพ้นจากตำแหน่ง ... แต่ไม่ต้องคืนเงิน ? (อ่าน 263) [30 เม.ย. 2562]
ไม่ต่อสัญญาจ้าง : เพราะอยากกระจายรายได้ให้คนอื่นบ้าง...จะได้ไหม !? (อ่าน 465) [18 มี.ค. 2562]
ย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน...มีผลโดยตรงต่อการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ต้องพ้นจากตำแหน่ง ... !! (อ่าน 40) [8 มี.ค. 2562]