ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

ต้องรับผิด... เพราะกำหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง ! (อ่าน 92) [6 ก.ย. 2562]
มีส่วนได้เสียกับ อบต. เพราะเหตุจ้างบุตรชายเป็น รปภ. กะกลางคืน ! (อ่าน 17) [6 ก.ย. 2562]
นายก อบต. พ้นความรับผิด เพราะไม่อาจรู้ถึงการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้อง ! (อ่าน 316) [6 ก.ย. 2562]
อนุมัติค่าจ้าง โดยไม่อาจรู้ได้ว่าก่อสร้างผิดแบบ : ต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 19) [16 ส.ค. 2562]
"ยกเลิกประกาศสอบราคา ... เพียงเพราะว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ" (อ่าน 88) [14 ส.ค. 2562]
สัญญาจ้างซ่อมถนน “สัญญาต่างตอบแทน” ... ที่ต่างฝ่ายต่างมีมูลหนี้ที่ต้องชำระ ! (อ่าน 64) [14 พ.ค. 2562]
ส่งมอบพัสดุถูกต้องตามใบเสนอราคา ... ส่วนราชการ !! มีสิทธิอย่างไร ? (อ่าน 21) [5 เม.ย. 2562]
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ... มิได้เจาะจงผลงานของ "ราชการท้องถิ่น" แต่่มุ่งเน้น ... เคยเป็นผู้มีผลงานเป็นที่น่าเชือถือตรวจสอบได้" (อ่าน 14) [5 เม.ย. 2562]
ส่วนราชการ ... มี "ดุลพินิจ" เพียงใด? (อ่าน 23) [28 มี.ค. 2562]
"ถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าเสนอราคา ... เพราะผิดเงื่อนไข ! ไม่ยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน" (อ่าน 998) [18 ธ.ค. 2561]