ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

เกิดเหตุลักซองประมูลราคา ... ต้องยกเลิกการประกวดราคาหรือไม่ ? (อ่าน 21) [23 มี.ค. 2564]
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน...เพราะผัดผ่อนไม่ยอมเข้าทำสัญญาภายในกำหนด (อ่าน 49) [29 ม.ค. 2564]
ซื้อเก้าอี้ราคาสูง ... เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 721) [10 ก.ค. 2563]
ซื้อเก้าอี้ราคาสูง...เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 846) [9 มี.ค. 2563]
ลง "รูปและชื่อ" ผู้บริหารท้องถิ่นบนปกหนังสือ : กรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 764) [9 มี.ค. 2563]
ฟ้องขอให้ชำระ "ค่าบริการ" e-Auction อยู่ในอำนาจของศาลใด? (อ่าน 54) [20 ธ.ค. 2562]
มีรูปสมาชิกสภาท้องถิ่นในหนังสือเรียน...กรรมการตรวจรับฯ ต้องรับผิดหรือไม่? (อ่าน 44) [11 ธ.ค. 2562]
รับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬา...โดยไม่มีการแข่งขันจริง (อ่าน 894) [9 ธ.ค. 2562]
ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน : เพราะก่อสร้างไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร ! (อ่าน 118) [15 พ.ย. 2562]
ต้องรับผิด... เพราะกำหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง ! (อ่าน 19) [6 ก.ย. 2562]