ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

ฟ้องขอให้ชำระ "ค่าบริการ" e-Auction อยู่ในอำนาจของศาลใด? (อ่าน 55) [20 ธ.ค. 2562]
มีรูปสมาชิกสภาท้องถิ่นในหนังสือเรียน...กรรมการตรวจรับฯ ต้องรับผิดหรือไม่? (อ่าน 45) [11 ธ.ค. 2562]
รับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬา...โดยไม่มีการแข่งขันจริง (อ่าน 241) [9 ธ.ค. 2562]
ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน : เพราะก่อสร้างไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร ! (อ่าน 76) [15 พ.ย. 2562]
ต้องรับผิด... เพราะกำหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง ! (อ่าน 126) [6 ก.ย. 2562]
มีส่วนได้เสียกับ อบต. เพราะเหตุจ้างบุตรชายเป็น รปภ. กะกลางคืน ! (อ่าน 26) [6 ก.ย. 2562]
นายก อบต. พ้นความรับผิด เพราะไม่อาจรู้ถึงการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้อง ! (อ่าน 581) [6 ก.ย. 2562]
อนุมัติค่าจ้าง โดยไม่อาจรู้ได้ว่าก่อสร้างผิดแบบ : ต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 45) [16 ส.ค. 2562]
"ยกเลิกประกาศสอบราคา ... เพียงเพราะว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ" (อ่าน 78) [14 ส.ค. 2562]
สัญญาจ้างซ่อมถนน “สัญญาต่างตอบแทน” ... ที่ต่างฝ่ายต่างมีมูลหนี้ที่ต้องชำระ ! (อ่าน 75) [14 พ.ค. 2562]