ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ที่ดินและการเวนคืน

ผลของการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. : เป็นโมฆะหรือไม่ ? (อ่าน 49) [10 ก.ค. 2563]
ฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ...ไม่มีระยะเวลานะครับ (อ่าน 35) [10 ก.ค. 2563]
แผ่นพับโฆษณาขายบ้าน มีผลผูกพันเพียงใด ? (อ่าน 65) [27 พ.ค. 2563]
ไม่อนุญาตให้ตัดไม้ ... อาจกลายเป็นละเลยต่อหน้าที่ (อ่าน 36) [24 ก.พ. 2563]
ซื้อ-ขาย ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 : เป็นโมฆะ ! (อ่าน 34) [20 ธ.ค. 2562]
ใบจอง (น.ส. 2) ทับที่ป่าไม้ ... ออก น.ส. 3 ก. ไม่ได้ครับ !!! (อ่าน 223) [20 ธ.ค. 2562]
ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยไม่ชอบ ... ต้องถูกเพิกถอน ! (อ่าน 92) [9 ธ.ค. 2562]
จะเป็นทางหลวงตามกฎหมาย ... ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ! (อ่าน 50) [15 พ.ย. 2562]
การสิ้นสภาพตามกฎหมายของคลองสาธารณะประโยชน์ ! (อ่าน 40) [15 พ.ย. 2562]
สร้างรั้วบน “พื้นที่รอยต่อ” ระหว่างที่ดินเอกชนกับถนนสาธารณะ ! (อ่าน 559) [13 พ.ย. 2562]