ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

อายุความใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตาม "หนังสือรับสภาพความรับผิด" (อ่าน 75) [11 ก.ย. 2563]
ไฟฟ้ารั่วเพราะเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าผิดวิธี : เมื่อมีผู้เสียชีวิต - ใครต้องรับผิดชอบ ? (อ่าน 52) [11 ก.ย. 2563]
"สิทธิฟ้องคดี" เมื่อหน่วยงานไม่พิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา (อ่าน 101) [11 ก.ย. 2563]
ใบขับขี่หมดอายุก่อนรับราชการ หน่วยงานบกพร่องหรือไม่ ? (อ่าน 93) [20 ส.ค. 2563]
ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้วและทายาท...ชดใช้เงินได้หรือไม่ ? (อ่าน 120) [20 ส.ค. 2563]
ศาลมีคำพิพากษาว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเรียกค่าเสียหายตามเวลา (อ่าน 118) [20 ส.ค. 2563]
ซื้อเก้าอี้ราคาสูง ... เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 266) [10 ก.ค. 2563]
ฟ้องขอให้เยียวยา...จากเหตุโคมไฟรั่วช็อตบุตรตาย ! (อ่าน 221) [10 ก.ค. 2563]
ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ (อ่าน 76) [18 มิ.ย. 2563]
กิ่งไม้ริมทางหลวงหักทับถึงตาย ! ใครต้องชดใช้ ? (อ่าน 141) [10 มิ.ย. 2563]