ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

รถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุ เพราะเศษมันสำปะหลังตกหล่น !! (อ่าน 26)   [13 พ.ย. 2562]
ไม่เปิดเผย "เวชระเบียน" : ละเมิดสิทธิผู้ป่วย ! (อ่าน 24) [30 ต.ค. 2562]
การฟ้องเรียกค่าเสียหาย กรณีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง (อ่าน 53) [18 ต.ค. 2562]
วินิจฉัยว่ากระทำละเมิด : ต้องมีพฤติการณ์ที่ชัดเจน ! (อ่าน 71) [18 ต.ค. 2562]
"ผู้แจ้งเบาะแส" ไม่ถือเป็น "ผู้แจ้งความนำจับ" (อ่าน 38) [4 ต.ค. 2562]
"การสอบสวนเจ้าหน้าที่....กรณีละเมิดหน่วยงานอื่น !" (อ่าน 88) [4 ต.ค. 2562]
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถต้องรับผิดเพียงใด !? (อ่าน 90) [19 ก.ย. 2562]
ล้อมรั้วคอนกรีตสถานที่ราชการ แต่ส่งผลกระทบต่อกิจการของเอกชน !! (อ่าน 125) [19 ก.ย. 2562]
ต้องรับผิด... เพราะกำหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง ! (อ่าน 92) [6 ก.ย. 2562]
ปักเสาไฟในที่ดินเอกชนโดยไม่ขออนุญาตอาจถูกฟ้อง !!! (อ่าน 36) [30 ส.ค. 2562]