ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

สร้างรั้วบน “พื้นที่รอยต่อ” ระหว่างที่ดินเอกชนกับถนนสาธารณะ ! (อ่าน 235) [13 พ.ย. 2562]
"ผู้พิการทางสายตาฟ้องขอให้หน่วยงานจัดการสิ่งกีดขวางทางเท้า" (อ่าน 51) [4 ต.ค. 2562]
พิจารณา “คำขอ” ตามหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ภายหลัง ... ได้หรือไม่ ? (อ่าน 19) [13 ก.ย. 2562]
อุบัติเหตุลดลงได้ ... หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน ! (อ่าน 66) [22 ก.ค. 2562]
ป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการให้เรียบร้อย (อ่าน 24) [6 มิ.ย. 2562]
ผู้อุทิศที่ีดินให้ราชการ ... ขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการด้วย (อ่าน 650) [19 เม.ย. 2562]
"บ้านข้างเคียงปลอ่ยกลิ่นเหม็น.... เจ้าหน้าที่ (ไม่) ละเลยต่อหน้าที่" (อ่าน 335) [26 ก.พ. 2562]
"ดุลพินิจ "อนุญาตหรือไม่อนุญาต" ให้มีหรือใช้อาวุธปืน ... ต้องพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร ! (อ่าน 20) [22 ก.พ. 2562]
รถยนต์ (สาธารณะ) ปล่อยควันดำ...รัฐต้องดูแลครับ !! (อ่าน 70) [28 ม.ค. 2562]
ให้สมาชิกสหกรณ์ ... พิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์เอง ... ได้หรือไม่ ? (อ่าน 39) [28 ม.ค. 2562]