ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านแต่ยอมความกันแล้ว : ขอลดโทษได้ไหม ? (อ่าน 75) [23 ก.พ. 2564]
กำนันเล่นพนัน : แม้ไม่ได้เป็นเจ้ามือก็อาจพ้นจากตำแหน่งได้ (อ่าน 379) [29 ม.ค. 2564]
ตำรวจเล่นไฮโล...อาญาลงโทษปรับ...แต่วินัยถึงขั้นไล่ออก ! (อ่าน 51) [25 ธ.ค. 2563]
ถูกลงโทษ ... เพราะละทิ้งงานและใช้คอมพ์ฯ ราชการติดตามตลาดหุ้น ! (อ่าน 336) [4 ธ.ค. 2563]
ยักยอกเงินแต่ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ... ผิดวินัยระดับใด ? (อ่าน 147) [27 พ.ย. 2563]
ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน ... คืนเงินแล้ว : คืนตำแหน่งได้ไหม ? (อ่าน 151) [5 พ.ย. 2563]
เจ้าหน้าที่ไถ่ถอนและจำนำทรัพย์แทนเจ้าของ : ผิดวินัยอย่างร้ายแรง !? (อ่าน 199) [2 พ.ย. 2563]
นายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง : เพราะรู้เห็นการปลอมแปลงผลการสอบ !! (อ่าน 701) [20 ส.ค. 2563]
ไม่กระทำทุจริต...ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดได้หรือไม่ (อ่าน 1049) [20 ส.ค. 2563]
ครูพาศิษย์สาวเข้าโรงแรม...โทษถึงออกจากราชการได้ (อ่าน 646) [7 ส.ค. 2563]