ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

การลงโทษทางวินัย ต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำผิด !! (อ่าน 178) [18 ต.ค. 2562]
ไม่แจ้งถ้อยคำพยานในชั้นสอบสวน...เท่ากับไม่ให้โอกาสคู่กรณี !!! (อ่าน 175) [19 ก.ย. 2562]
ทำหญิงอื่นท้องและให้ทำแท้ง ... มีคำสั่งให้ปลดออก ถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม (อ่าน 22) [19 ก.ย. 2562]
รัฐจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้มีรายได้น้อยแต่เจ้าหน้าที่ ... “ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์” (อ่าน 118) [13 ก.ย. 2562]
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อ้างไม่มีพยานรู้เห็น...เป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน 329) [13 ก.ย. 2562]
ไฟฟ้ารั่วเพราะติดตั้งโคมไฟผิดวิธีและไม่ได้มาตรฐาน เทศบาลต้องรับผิด !! (อ่าน 27) [6 ก.ย. 2562]
“การดำเนินการทางวินัย” ไม่ผูกพันกับ “ความเห็นของพนักงานอัยการ” (อ่าน 206) [6 ก.ย. 2562]
ขรก. โกงอาหารเด็ก ... ระหว่างสอบสวนไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ! (อ่าน 45) [2 ส.ค. 2562]
"ปล่อยปละ เป็นเหตุให้ลูกน้องยักยอกเงิน ... หัวหน้าไม่พ้นต้องรับผิด !" (อ่าน 477) [22 ก.ค. 2562]
"ครู" ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ... สอบตก (อ่าน 492) [9 ก.ค. 2562]