ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร เป็นหลักฐานยื่นขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำได้หรือไม่?! (อ่าน 41) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องเพิกถอนประกาศผลสอบ ต้องอุทธรณ์ก่อนหรือไม่? (อ่าน 27) [17 ม.ค. 2563]
ทำอนาจารลูกบ้าน !! ถูกสั่งให้พ้นจากผู้ใหญ่บ้านได้ (อ่าน 146) [17 ม.ค. 2563]
ซื้อ-ขาย ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 : เป็นโมฆะ ! (อ่าน 12) [20 ธ.ค. 2562]
ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน : เพราะก่อสร้างไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร ! (อ่าน 76) [15 พ.ย. 2562]
"ผู้แจ้งเบาะแส" ไม่ถือเป็น "ผู้แจ้งความนำจับ" (อ่าน 54) [4 ต.ค. 2562]
บ้านพักไม่ได้มาตรฐาน : ขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ? (อ่าน 354) [4 ต.ค. 2562]
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อ้างไม่มีพยานรู้เห็น...เป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน 638) [13 ก.ย. 2562]
ร้องนายทะเบียนฯ... เหตุถูกเชิดให้เป็น “กรรมการบริษัท” โดยไม่ชอบ ! (อ่าน 156) [6 ก.ย. 2562]
สิ้นสมาชิกภาพ เพราะรู้เห็นกับภรรยาให้คนอื่นมาทำสัญญากับ อบต. แทนตน (อ่าน 58) [28 ส.ค. 2562]