ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ ! (อ่าน 92) [17 มิ.ย. 2562]
ผู้รับคำสั่งไม่มี "สิทธิ" ตามกฎหมาย ... เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน (อ่าน 68) [13 มิ.ย. 2562]
ย้ายคนเข้าทะเบียนบ้านเพื่อหวังชนะเลือกตั้ง ... พ้นตำแหน่งนะครับ !! (อ่าน 31) [13 มิ.ย. 2562]
ชื่อนั้น...สำคัญไฉน !!! (อ่าน 62) [30 เม.ย. 2562]
คะแนน "สอบสัมภาษณ์" เข้ารับราชการ ... ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (อ่าน 51) [5 เม.ย. 2562]
อุทธรณ์คำสั่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ....เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งได้! (อ่าน 2) [18 มี.ค. 2562]
เจ้าของเก่า-เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่ง ! (อ่าน 46) [8 มี.ค. 2562]
อนุญาตให้ทำทางเชื่อมทางหลวง ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็น ! (อ่าน 37) [26 ก.พ. 2562]
"กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ใช้เท้าแตะผู้อื่น ! ถือว่าบกพร่องในความประพฤติ (อ่าน 4) [26 ก.พ. 2562]
"ดุลพินิจ "อนุญาตหรือไม่อนุญาต" ให้มีหรือใช้อาวุธปืน ... ต้องพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร ! (อ่าน 42) [22 ก.พ. 2562]