ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

สร้างบ้านพักล่วงล้ำทะเล : จั่งซี้...ต้องรื้อถอน ! (อ่าน 91) [2 เม.ย. 2564]
ยอดค่าโทรสูงผิดปกติ ! ร้องให้ค่ายสัญญาณมือถือชี้แจงได้ (อ่าน 101) [23 มี.ค. 2564]
คำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องแจ้งไปยังที่ทำงานหรือไม่ ? (อ่าน 37) [11 มี.ค. 2564]
ปิดบังค่าธรรมเนียมศาลลูกความ...ผิดมรรยาททนายความ ! (อ่าน 286) [29 ก.ย. 2563]
บริหารงบประมาณส่อไปในทางทุจริต ก็มีสิทธิ...พ้นจากตำแหน่งได้ ! (อ่าน 637) [29 ก.ย. 2563]
ปิดบังค่าธรรมเนียมศาลลูกความ...ผิดมรรยาททนายความ ! (อ่าน 23) [11 ก.ย. 2563]
ลงโทษ นร.-นศ. เจตนาเพื่อแก้ไขความประพฤติ (อ่าน 23) [11 ก.ย. 2563]
ทันตแพทยสภากับมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม (อ่าน 199) [11 ก.ย. 2563]
คนต่างด้าวขออยู่ต่อเพื่อรักษาตัว ... ใช้ใบรับรองแพทย์จากคลินิกได้หรือไม่ ? (อ่าน 86) [11 ส.ค. 2563]
ครูพาศิษย์สาวเข้าโรงแรม...โทษถึงออกจากราชการได้ (อ่าน 646) [7 ส.ค. 2563]