ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงเมื่อ 15 ส.ค. 2562

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย wifi ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ สำหรับที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย wifi ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ สำหรับที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

วันที่ประกาศข่าว 15 ส.ค. 2562  |  อ่าน 11   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 15 ส.ค. 2562
วันที่ประกาศข่าว 15 ส.ค. 2562  |  อ่าน 16   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 15 ส.ค. 2562

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบและอุปกรณ์ไม้กั้นบริเวณประตูทางเข้า - ออก จำนวน 1 ชุด (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบด้านการักษาความปลอดภัย และระบบการจราจร ภายในพื้นที่อาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบและอุปกรณ์ไม้กั้นบริเวณประตูทางเข้า - ออก จำนวน 1 ชุด (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบด้านการักษาความปลอดภัย และระบบการจราจร ภายในพื้นที่อาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศข่าว 15 ส.ค. 2562  |  อ่าน 7   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 15 ส.ค. 2562

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศข่าว 15 ส.ค. 2562  |  อ่าน 14   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 15 ส.ค. 2562
วันที่ประกาศข่าว 15 ส.ค. 2562  |  อ่าน 19   |  ดูรายละเอียดข่าว