ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงเมื่อ 15 ก.ค. 2563

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์รักษความปลอดภัยระบบ Access Control ป้องกันบุคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานชั้นใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์รักษความปลอดภัยระบบ Access Control ป้องกันบุคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานชั้นใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศข่าว 15 ก.ค. 2563  |  อ่าน 8   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 13 ก.ค. 2563
วันที่ประกาศข่าว 13 ก.ค. 2563  |  อ่าน 18   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 10 ก.ค. 2563

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำจัดปริมาณอากาศเสียในอาคารออกนอกตัวอาคารและการเพิ่มอากาศดีเข้าสู่ภายในอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำจัดปริมาณอากาศเสียในอาคารออกนอกตัวอาคารและการเพิ่มอากาศดีเข้าสู่ภายในอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

วันที่ประกาศข่าว 10 ก.ค. 2563  |  อ่าน 30   |  ดูรายละเอียดข่าว