ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข่าวสมัครงาน
ข่าวสมัครงาน

ปรับปรุงเมื่อ 24 ม.ค. 2563, 16:00น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ประกาศข่าว 24 ม.ค. 2563  |  อ่าน 832   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 24 ม.ค. 2563, 15:47น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และนายช่างเทคนิคชำนาญงาน - อาวุโส (ด้านงานช่างโยธา)

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และนายช่างเทคนิคชำนาญงาน - อาวุโส (ด้านงานช่างโยธา)

วันที่ประกาศข่าว 24 ม.ค. 2563  |  อ่าน 367   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 27 ธ.ค. 2562, 19:30น.
วันที่ประกาศข่าว 27 ธ.ค. 2562  |  อ่าน 1322   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 25 ธ.ค. 2562, 11:27น.
วันที่ประกาศข่าว 25 ธ.ค. 2562  |  อ่าน 660   |  ดูรายละเอียดข่าว