ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข่าวสมัครงาน
ข่าวสมัครงาน

ปรับปรุงเมื่อ 5 มี.ค. 2564, 12:47น.
วันที่ประกาศข่าว 5 มี.ค. 2564  |  อ่าน 5   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.พ. 2564, 21:04น.
วันที่ประกาศข่าว 25 ก.พ. 2564  |  อ่าน 972   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 24 ก.พ. 2564, 11:31น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

วันที่ประกาศข่าว 24 ก.พ. 2564  |  อ่าน 571   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 19 ก.พ. 2564, 09:11น.
วันที่ประกาศข่าว 19 ก.พ. 2564  |  อ่าน 1142   |  ดูรายละเอียดข่าว