ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข่าวสมัครงาน
ข่าวสมัครงาน

ปรับปรุงเมื่อ 19 มี.ค. 2562, 07:41น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครองสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างโยธา

ประกาศสำนักงานศาลปกครองสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ประกาศข่าว 19 มี.ค. 2562  |  อ่าน 125   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 18 มี.ค. 2562, 10:49น.
วันที่ประกาศข่าว 18 มี.ค. 2562  |  อ่าน 140   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 13 มี.ค. 2562, 11:52น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง นายช่างคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า เลขานุการประจำองค์คณะ และพนักงานหน้าบัลลังก์

ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง นายช่างคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า เลขานุการประจำองค์คณะ และพนักงานหน้าบัลลังก์

วันที่ประกาศข่าว 13 มี.ค. 2562  |  อ่าน 1172   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 8 มี.ค. 2562, 12:17น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบปฏิบัติ) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ประกาศสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบปฏิบัติ) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

วันที่ประกาศข่าว 8 มี.ค. 2562  |  อ่าน 867   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 6 มี.ค. 2562, 16:46น.
วันที่ประกาศข่าว 6 มี.ค. 2562  |  อ่าน 1949   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 5 มี.ค. 2562, 15:40น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศข่าว 5 มี.ค. 2562  |  อ่าน 1228   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 4 มี.ค. 2562, 18:57น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายช่างคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า เลขานุการประจำองค์คณะ พนักงานหน้าบัลลังก์ และพนักงานเดินหมาย

ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายช่างคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า เลขานุการประจำองค์คณะ พนักงานหน้าบัลลังก์ และพนักงานเดินหมาย

วันที่ประกาศข่าว 4 มี.ค. 2562  |  อ่าน 3895   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 1 มี.ค. 2562, 10:48น.
วันที่ประกาศข่าว 1 มี.ค. 2562  |  อ่าน 1221   |  ดูรายละเอียดข่าว