ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข่าวสมัครงาน
ข่าวสมัครงาน

ปรับปรุงเมื่อ 25 มิ.ย. 2563, 10:44น.
วันที่ประกาศข่าว 25 มิ.ย. 2563  |  อ่าน 218   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 29 พ.ค. 2563, 14:04น.
วันที่ประกาศข่าว 29 พ.ค. 2563  |  อ่าน 620   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 28 พ.ค. 2563, 09:56น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ-ชำนาญการ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ-ชำนาญการ

วันที่ประกาศข่าว 28 พ.ค. 2563  |  อ่าน 3521   |  ดูรายละเอียดข่าว