ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองภูเก็ตให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 นายรังสิกร อุปพงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีนายโพธิ์ พิศดวงดาว พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองภูเก็ตได้นำเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวน และห้องสมุดกฎหมายมหาชน โดยให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ แก่ผู้มาศึกษาดูงาน

 

ข้อมูลและภาพข่าว  สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

 

วันทีประกาศข่าว: 14 พ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับบริการประชาชน...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 4 รับฟังการบรรยายเรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง...
4 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...
4 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ