ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองภูมิภาค ร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ศาลปกครองภูมิภาค ร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 อันได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะตุลาการศาลปกครองยะลาและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองยะลา

 คณะตุลาการศาลปกครองยะลาและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
 

คณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

คณะตุลาการศาลปกครองสงขลาและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองสงขลา

คณะตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช

คณะตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่

คณะตุลาการศาลปกครองเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี

คณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา

คณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์

คณะตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

คณะตุลาการศาลปกครองอุดรธานีและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี

คณะตุลาการศาลปกครองระยองและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองระยอง

คณะตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
 

คณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา

วันทีประกาศข่าว: 15 ต.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติ-รัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกค...
14 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่...
14 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาค ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใ...
14 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศ...
14 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นท...
14 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นท...
14 พ.ย. 2562 อ่านต่อ