ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

         เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นางดอกแก้ว กลางกัลยา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น นำข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล รวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลปกครองขอนแก่นงานประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น

วันทีประกาศข่าว: 24 มิ.ย. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (Judicial Sevice Commission) แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และเอกอัครราชทูตสาธารณรั...
24 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
24 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ