ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมี นายสุพรชัย เนติแพทยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่โดยยึดมั่นในประโยชน์ของแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สาธารณชน และประเทศชาติ ณ ศาลปกครองเชียงใหม่

ข้อมูลและภาพข่าว  :  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่

วันทีประกาศข่าว: 21 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว...
15 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครองของศาลปกครองกลาง ประจำปึงบประมาณพ.ศ....
12 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ...
12 ก.ค. 2562 อ่านต่อ