ขนาดอักษร

สํานักงานศาลปกครองสงขลา ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการสำนักงานศาลปกครองสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายจำนงค์  ถาวรวิสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากรสํานักงานศาลปกครองสงขลา ได้ร่วมกันประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการสํานักงานศาลปกครองสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล ถูกต้อง เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
ณ อาคารศาลปกครองสงขลา

ข้อมูลและภาพข่าว  :  สำนักงานศาลปกครองสงขลา

วันทีประกาศข่าว: 21 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (Judicial Sevice Commission) แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และเอกอัครราชทูตสาธารณรั...
24 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
24 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ