ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา นำโดยนายศรณรงค์ นิลสาริกา ผู้อำนวยการสำนักงานศาล
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562
เพื่อร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ณ ด้านหน้าอาคารศาลปกครองนครรราชสีมา

 

ข้อมูลและภาพข่าว  :  สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา

วันทีประกาศข่าว: 21 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองระยอง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25...
21 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติรัฐสุลต่านโอมาน...
20 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองในฝรั่งเศส” (L’évolution du droit du contrat adminis...
19 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนดี ของโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลป...
19 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนิ...
19 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติ-รัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกค...
14 พ.ย. 2562 อ่านต่อ