ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องเชคสเปียร์ต้องตาย เนื่องจากเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 3 ที่ไม่อนุญาตให้นำภาพยนตร์ดังกล่าวออกเผยแพร่ในราชอาณาจักรเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 11 ส.ค. 2560

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
13 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ...
12 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
คณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกครอง...
12 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี “โครง...
12 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองยะลา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ หลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองในกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ผล...
11 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพิ่มทางเลือกใหม่ในการอำนวยความยุติธรรม โดยเปิดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้หวังให้เป็นทางเลือกใหม่ข...
9 ก.ย. 2562 อ่านต่อ