ขนาดอักษร

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องเชคสเปียร์ต้องตาย เนื่องจากเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 3 ที่ไม่อนุญาตให้นำภาพยนตร์ดังกล่าวออกเผยแพร่ในราชอาณาจักรเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 11 ส.ค. 2560

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองยะลาเปิดทำการในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนในพื้นที่...
18 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแห่งมหาราช”...
18 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแห่งมหาราช”...
18 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแห่งมหาราช”...
18 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...
18 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแห่งมหาราช”...
18 ม.ค. 2562 อ่านต่อ