ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ขอเชิญชวนเข้าสมัครโครงการ ค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนเข้าสมัครโครงการ ค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563 

 ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2141 1047, 0 2141 1150, 0 2141 1173
หรือ สายด่วนศาลปกครอง 1355

วันทีประกาศข่าว: 25 ก.พ. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี 2563...
10 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา และวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระ...
10 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดา...
10 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลและวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ...
10 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันร...
10 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิ...
10 ส.ค. 2563 อ่านต่อ