ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองจะดำเนินการเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน เป็นวันแรก

ศาลปกครองจะดำเนินการเปิดใช้ "ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน"  โดยการเปิดระบบดังกล่าวจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) อาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานการแถลงข่าว และมีนายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความพร้อมศาลปกครองสู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้แนะนำระบบและวิธีใช้งานระบบดังกล่าว รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

 

ก้าวใหม่ที่ศาลปกครองมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเพื่อให้ประชาชนและภาครัฐได้รับความสะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น
"e-Admincourt ชัดเจน ปลอดภัย ใช้งานได้จริง"

 

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

วันทีประกาศข่าว: 27 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับบริการประชาชน...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 4 รับฟังการบรรยายเรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง...
4 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...
4 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ