ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1881/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 30 พฤศจิกายน 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายไพโรจน์ หลงรัก
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองนครราชสีมา งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 270/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 91/2560
วันที่รับคำฟ้อง : 22 สิงหาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายนเรศ หวังสม
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมวิชาการเกษตร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดฯ
วันที่นัด : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลานัด : 10:00 น.- 10:20 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองนครราชสีมา งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 259/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 80/2560
วันที่รับคำฟ้อง : 22 สิงหาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสาววรุณี อุดมรักษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมวิชาการเกษตร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดฯ
วันที่นัด : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลานัด : 10:00 น.- 10:20 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด