ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chromeคดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 45,157 32,606
ศาลปกครองกลาง 50,029 44,585
ศาลปกครองเชียงใหม่ 7,893 6,769
ศาลปกครองสงขลา 6,718 6,289
ศาลปกครองนครราชสีมา 8,560 7,650
ศาลปกครองขอนแก่น 9,364 8,294
ศาลปกครองพิษณุโลก 5,643 5,096
ศาลปกครองระยอง 5,092 4,274
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 5,857 5,140
ศาลปกครองอุดรธานี 3,227 2,700
ศาลปกครองอุบลราชธานี 4,789 4,057
ศาลปกครองเพชรบุรี 1,580 1,333
ศาลปกครองนครสวรรค์ 643 426
ศาลปกครองสุพรรณบุรี 100 26
ศาลปกครองภูเก็ต 275 43
ศาลปกครองยะลา 317 15

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562