ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chromeคดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 45,936 33,222
ศาลปกครองกลาง 50,803 45,811
ศาลปกครองเชียงใหม่ 8,016 6,884
ศาลปกครองสงขลา 6,787 6,363
ศาลปกครองนครราชสีมา 8,652 7,766
ศาลปกครองขอนแก่น 9,446 8,409
ศาลปกครองพิษณุโลก 5,726 5,169
ศาลปกครองระยอง 5,348 4,398
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 5,921 5,252
ศาลปกครองอุดรธานี 3,304 2,825
ศาลปกครองอุบลราชธานี 4,880 4,136
ศาลปกครองเพชรบุรี 1,641 1,395
ศาลปกครองนครสวรรค์ 725 540
ศาลปกครองสุพรรณบุรี 126 48
ศาลปกครองภูเก็ต 324 62
ศาลปกครองยะลา 341 268

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562