ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chrome


 • ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

  สถิติคดีปกครอง สถิติคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด สถิติคดีปกครองของศาลปกครองชั้นต้น
 • ข้อมูลสถิติทั้งหมด


  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 • ข้อมูลสถิติทั้งหมด


  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 • ข้อมูลสถิติทั้งหมด


  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 • ข้อมูลสถิติทั้งหมด


  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562